Двойномембранните пневматични помпи Lutz могат да работят леко и безопасно дори и с критични работни флуиди. Еднакво подходящи са за агресивни, абразивни и лесно запалими флуиди и множество среди с висок вискозитет.

  • Широк спектър на приложение
  • За вискозни и течливи флуиди
  • Без нужда от смазване и с пълнопроходни клапани
  • Предвидени за тежки условия на работа
  • Надежден и деликатен принцип на помпане
  DMP 1/4″ неметални

Подходяща за лабораторния сектор и малки заводи при изискване за малък дебит при относително високо налягане.

Материали корпус: PP, Kynar, Nylon
Материали мембрани: Geolast, Santoprene, Teflon
Максимален дебит: 16 l/min
Максимално работно налягане: 6,8 bar
Максимално самозасмукване: 5 m/6 m
Максимална работна температура: 66ºC/93ºC
Присъединяване: 1/4″ BSP вътрешна

  DMP 3/8″ неметални

Подходяща за рециркулация и захранване с химикали, течности с малки частици, напр. бои и лакове, галванопластика и други.

Материали корпус: PP, Kynar, Nylon
Материали мембрани: Geolast, Santoprene, Viton, Teflon
Максимален дебит: 34 l/min
Максимално работно налягане: 8 bar
Максимално самозасмукване: 5,2 m/3 m
Максимална работна температура: 66ºC/93ºC
Присъединяване: 3/8″ BSP вътрешна

DMP 1/2″ неметални

Подходяща за изпразване на 200 литрови варели, рециркулация и захранване с мастила, химикали, разтворители, киселини, миещи препарати и други.

Материали корпус: PP, Kynar, Nylon
Материали мембрани: Geolast, Santoprene, Viton, Teflon
Максимален дебит: 65 l/min
Максимално работно налягане: 8 bar
Максимално самозасмукване: 4,5 m/ 6 m
Максимална работна температура: 66ºC/93ºC
Присъединяване: 1/2″ BSP вътрешна

  DMP 1″ неметални

Подходяща за изпразване на малки варели и резервоари, галванични разтвори, химикали и други.

Материали корпус: PP, Kynar
Материали мембрани: Geolast, Santoprene, Viton, Teflon
Максимален дебит: 156 l/min
Максимално работно налягане: 8 bar
Максимално самозасмукване: 5 m
Максимална работна температура: 66ºC/93ºC
Присъединяване: 1″ BSP вътрешна

  DMP 1 1/2″ неметални

Подходяща за филтър преси, системи за почистване на резервоари, пигменти, смоли и други.

Материали корпус: PP, Kynar
Материали мембрани: Geolast, Santoprene, Teflon
Максимален дебит: 492 l/min
Максимално работно налягане: 8,2 bar
Максимално самозасмукване: 5 m
Максимална работна температура: 66ºC/93ºC
Присъединяване: 1 1/2″ BSP вътрешна

  DMP 2″ неметални

Подходяща за боя, латекс, керамичен шликер, утайки, полимери, запълване и изпразване на резервоари на коли, хранителни продукти и други.

Материали корпус: PP, Kynar
Материали мембрани: Geolast, Santoprene, Teflon
Максимален дебит: 681 l/min
Максимално работно налягане: 8,2 bar
Максимално самозасмукване: 4,5 m
Максимална работна температура: 66ºC/93ºC
Присъединяване: DN50 фланец

  DMP 1/2″ метална

Подходяща за изпразване на 200 литрови варели, рециркулация и захранване с мастила, химикали, разтворители, киселини, миещи препарати и други.

Материали корпус: Алуминий, Неръждаема стомана
Материали мембрани: Geolast, Santoprene, Viton, Teflon
Максимален дебит: 57 l/min
Максимално работно налягане: 8,3 bar
Максимално самозасмукване: 6 m
Максимална работна температура: 93ºC
Присъединяване: 1/2″ BSP вътрешна

  DMP 1″ метална

Подходяща за изпразване на малки варели и резервоари, галванични разтвори, химикали и други.

Материали корпус: Алуминий, Неръждаема стомана
Материали мембрани: Geolast, Santoprene, Viton, Teflon
Максимален дебит: 182 l/min
Максимално работно налягане: 8,3 bar
Максимално самозасмукване: 5 m
Максимална работна температура: 93ºC
Присъединяване: 1″ BSP вътрешна

  DMP 1 1/2″ метална

Подходяща за филтър преси, системи за почистване на резервоари, пигменти, смоли и други.

Материали корпус: Алуминий, Неръждаема стомана
Материали мембрани: Geolast, Santoprene, Teflon
Максимален дебит: 492 l/min
Максимално работно налягане: 8,2 bar
Максимално самозасмукване: 5 m
Максимална работна температура: 93ºC
Присъединяване: 1 1/2″ BSP вътрешна

DMP 2″ метална

Подходяща за боя, латекс, керамичен шликер, утайки, полимери, запълване и изпразване на резервоари на коли, хранителни продукти и други.

Материали корпус: Алуминий, Неръждаема стомана
Материали мембрани: Geolast, Santoprene, Teflon
Максимален дебит: 719 l/min
Максимално работно налягане: 8,2 bar
Максимално самозасмукване: 4,5 m
Максимална работна температура: 93ºC
Присъединяване: DN50 фланец

DMP 3″ метална

Подходяща за боя, латекс, керамичен шликер, утайки, полимери, запълване и изпразване на резервоари на коли, хранителни продукти и други.

Материали корпус: Алуминий
Материали мембрани: Urethane, Santoprene, Viton, Teflon
Максимален дебит: 965 l/min
Максимално работно налягане: 8,5 bar
Максимално самозасмукване: 4,5 m
Максимална работна температура: 93ºC
Присъединяване: 3″ BSP вътрешна

Аксесоари

За осигуряване на безопасна и надеждна работа на двойномембранните помпи се предлагат следните аксесоари:

  • Свързващи фитинги
  • Аксесоари за захранване със сгъстен въздух
  • Непряко измерване на дебита
  • Пулсационни демпфери