Предварително подготвени комплекти от фитинги с голямо разнообразие, използвани в комбинация с бустер помпата, осигуряващи постоянно захранващо налягане пред ежектора. Клапанът за редуциране на налягането е най-важната част от този комплект. Той компенсира всички колебания в налягането на бустер помпата.