Навигация

Хлоратори / хлор апарати

Поради лесната употреба и надеждни свойства хлорът и хлорните съединения се използват успешно от десетилетия при обработката на води.

Технологията на Lutz-Jesco за транспорт на газове е проектирана за хлориране. Колкото и да са различни изискванията, техният обширен набор от успешно доказали се уреди може да осигури дозиране на хлор-газ под вакуум или на течни хлорни съединения.

С подходящите компоненти, от дозирането на хлора до анализ и предупредителни уреди, хлораторните системи на Lutz-Jesco посрещат всички изисквания към модерните системи.  Отличават се с надеждността си и високата си точност на дозиране.

Големи хлоратори Големи хлоратори

Продукти за дозиране на големи количества, например за централни системи за питейна вода.
Големите хлоратори на Lutz-Jesco се отличават с вуисокото си качество и особен надеждна конструкция. Уредите работят при надналягане и подналягане, с изключително висока прецизност и въплъщават дългогодишшния опит на Lutz-Jesco в работата с хлор газ.

Малки хлоратори Малки хлоратори

Продукти за дозиране на малки количества, например за плувни басейни и малки населени места.
Малките хлоратори на Lutz-Jesco осигуряват максимална сигурност. Работят под пълен вакуум, директно от бутилката с хлор газ. Дори и да има механична повреда по високо химически устойчивите пластмастови тръби и уреди, хлор газ не може да излезне. Дозаторите могат да се монтират директно на бутилките и имат вграден механизъм за осигуряване на минимално остатъчно налягане в съда.
Стандартно се доставят с манометър за отчитане на налягането в бутилката, който е двойно изолиран с подходящи уплътнения.

За помещение и предпазни средства Оборудване за помещение и защита

Аксесоари

Аксесоари