Индустриални приложения
Normblock центробежни помпи Вертикални многостъпални центробежни помпи
Потопени центробежни помпи Хоризонтални центробежни помпи
Регенеративни турбинни помпи / малки центробежни помпи Помпи със страничен канал
Вакуум помпи с течностен пръстен BluSystems
Помпи за горещи топлоносители Секционни многостъпални помпи
Помпи с периферно работно колело Зъбни помпи
Помпи за канализационни води Пласмасови центробежни помпи

 

Не индустриални приложения

Хидрофорни системи Система за пожарогасене
Вертикални многостъпални центробежни помпи Хоризонтални центробежни помпи
  Сондажни помпи Отводнителни помпи

Многофункционална помпа

Малки хидрофорни системи
Бутални помпи Помпи със страничен канал
Аксесоари за водоснабдяване

Пласмасови дренажни помпи
Неръждаеми дренажни помпи Циркулационни помпи за гореща вода
Циркулационни помпи    

 

Приложения за басейни
BADU® Block Multi Mar BADU® Powerstar
BADU® Novastar BADU® Variostar

BADU® 21

BADU® Delta-MK

BADU® Resort-AK Аксесоари