Благодарение на дълго годишната си работа и опит в сферата на източването на гъсти течности, мобилната хидравлична система за изпразване на варели с уплътнителна плоча от Lutz е специално проектирана за изпомпване и изпразване на овални варели с много високо и нетечливи флуиди.

 

Характеристики / Предимства:

 • Лека работа чрез ръчно променливо управление на пластината чрез контролен клапан
 • Закрепване на варелите чрез две скоби
 • Предназначен за цилиндрични или леко конусни варели, пластмасови контейнери или контейнери с инлайнер
 • Изпразване почти без остатъци
 • Изпомпване / изпразване без пулсация
 • Регулиране на скоростта на изпразване 
 • Няма странични различи на флуида заради претискащата плоча
 • Лесна и бърза смяна на уплътнителя на плочата (при запитване, претискащата пластина може да бъде адаптирана към контейнера / барабана)
 • Може да се използва и като мобилна помпена система, при демонтаж на претискащата пластина
 • Бързо отстраняване на помпата или външната тръба за почистване
 • Възможни допълнителни опции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Устройство за управление
2. Хидравличен агрегат със защита от свръхналягане и система против въртене
3. Носеща рамо с хидравлично управление
4. Трифазен двигател с честотен преобразувател
5. Ексцентрична винтова помпа
6. Претискаща плоча/пластина с уплътнител
7. Държащи скоби за варели