Разходомерите на фирма Lutz са уреди, изработени от пластмаса или метал, предвидени за обемно измерване на течливи или силно вискозни флуиди. Подходящи са за всякакви приложения – монтирани на преносима помпена система или на стационарен тръбопровод.

 • Прецизно обемно измерване
 • Доказани измервателни технологии
 • Лесни за употреба
 • Модулна конструкция
 • Висококачествени материали
 • Лесна експлоатация и ремонт
Турбинен разходомер TR90

Лесни за употреба, с компактни разбери и бърз монтаж към всяка варелна или контейнерна помпа. Подходящи за точно, бързо и ефикасно измерване на течливи, незапалими течности.

  Разходомери с нутиращ диск TS

Почти неограничен диапазон на приложение: модулните разходомери TSB и TS работят с течливи до полу-вискозни, неутрални, агресивни и силно запалими течности. Позволяват мобилен или стацинарен монтаж. Като опция се предлага преднабиране на желанито количество в зависимост от приложението и работните условия.

  Разходомери с овални зъбни колела HDO

Модулните разходомери HDO от втора генерация са приложими за промишлени измервания на обеми от водоподобни до силно вискозни течности, дори при високи налягания и температури. Особено предимство на тази серия е широкият измервателен обхват при почти постоянна граница на грешката.

В допълнение тези разходомери работят независимо от турбуленция, завихряне и други смущения в профила на потока.

  Аксесоари

Богатият обхват от аксесоари прави възможно монтирането на разходомерите на помпа или директно на тръбопровод. Адекватните монтажни аксесоари правят сглобяването лесно и системата бързо е готова за употреба.

Налични са:

 • Свързващи фитинги
 • Свързващи кабели
 • Електромагнитни клапани
 • Основни разходомери
 • и много други