Подходящ за запалими продукти на минерални масла, лесно запалими въглеводороди и други химикали във взривоопасни зони.
Модел разходомер: HDO 080
Корпус: Неръждаема стомана (1.4571)
Зъбни колела: Неръждаема стомана (1.4571)
Вал: Неръждаема стомана (1.4571)
Уплътнения: FPM (или FFPM, EPDM*)
Измервателен обхват:
под 5 mPas
над 5 mPas

0,44 – 8,3 l/min
0,25 – 8,3 l/min
Вискозитет: макс. 1 000 mPas
Работно налягане: макс. 16 bar
Точност на измерване: +/- 2% / +/- 0,5%
Повтаряемост: 0,03%
Температуре: макс. 80 °C
Свързване: G 1/4″IG
Тегло: 0,7 kg
Защита: II 2 G c T4