Уважаеми клиенти,

Поради предстоящите нови изисквания към гумените части и уплътнения в Хранително-вкусовата и Фармацевтична промишленост, NETZSCH Pumps and Systems GmbH, като лидер на световния пазар в производството на помпи за тази индустрия решиха незабавно да разработят и приложат нови еластомерни компоненти за своите статори, като избягват употребата на нитрозамин.

В първия етап са се съсредоточили върху най-често продаваният еластомер SBBPF / NEMOLAST ® 65L , който ще бъде заменен от две нови съединения, и двете от които носят значителни подобрения в своите физични свойства за съответните приложения:

–  Новият индустриален еластомер ще бъде NEMOLAST ® 62L. Това съединение показва значителни подобрения по отношение на износване.

–  Новото съединение с качеството на храните ще бъде NEMOLAST ® 66L. То е сертифицирано  съгласно FDA и EG (VO) 1935/2004 и е проектирано да отговаря на високите изисквания на този взискателен пазар.   Новите еластомери ще се предлагат от 1-ви Август 2013г. Съществуващи поръчки няма да бъдат засегнати.

Резервните статори ще бъдат ясно обозначени в бъдеще със стикер с надпис “Non- food quality” ( индустриално изпълнение) за NEMOLAST ® 62L и “Food quality“( ХВП изпълнение) за NEMOLAST ® 66L съединение.

След успешното изпълнение на съединенията, заменящи SBBPF, NETZSCH ще разработи и въведе нови съединения също и за EPBPF / NEMOLAST ® S45.

Изключения:

Първоначалният вариант на разглобяемата конструкция iFD  на статора постепенно ще бъде заменена от новата версия iFD 2.0 и няма да бъдат произвеждани в новите еластомерни съединения.

За определен период за старите помпи – серия N, статори за ХВП ще бъдат произвеждани от досегашното съединение NEMOLAST S65L със съответния сертификат за ХВП. От януари 2015 само промишленият вариант NEMOLAST ® 62L ще бъде на разположение за старите N помпи. В случаите, когато даден клиент все още се нуждае от статор за ХВП за нуждите на стара помпа-N е добре да помисли за подмяна на съществуващата помпа с нейната актуална версия-NEMO ® или алтернативно ротационна лобова помпа-TORNADO ® T2.  

Ако имате някакви въпроси или желаете да получите оферта, моля, свържете се с Вашия търговски партньор-ЕВРОТЕХ ЕООД- официален дистрибутор на NETZSCH PUMPS AND SYSTEMS GmbH