SENTRONIC PLUS позволява лесно и бързо имплементиране на приложения за регулиране на налягането, напр. опъващи ролки, регулиране на силата на захващане, компенсация на налягане в резервоари, както и много други. Още по-сложни задачи, като контрол на позиция, дебит или сила, могат да бъдат изпълнени посредством външни сензори и каскаден контрол. В тези случаи, възможността да се пусне вентила в експлоатация, както и да се контролира поддържа дуректно от персонален компютър, настройвайки индивидуалните параметри, е от особено значение.
Използването на различни механики на вентилите позволява контрол на налягането от много ниски до много високи нива. Например, силфонната механика позволява отлични резултати в регулирането при 100 mbar. За разлика от това, специалната механика за високо налягане дава надеждна работа при налягания до 50 bar. Различните възможни материали на тялото и уплътненията позволяват вентилите да бъдат използвани в много области на механичния и процесен дизайн, като например в хранителната индустрия, медицински технологии и др. Благодарение на тягната ATEX сертификация, те могат да бъдат използвани също в експлозивни атмосфери.
Визуализация, диагностика, управление директно на Вашия персонален компютър. Във времена на непрекъснато съкращаващи се фази на развитие и произодство, бързата наладка и надежден, контролируем производствен процес са по-важни отвсякога. С помощта на DaS софтуера, мониторинга и контролните функции са значително опростени.
Функции на софтуера DaS:

  • Контрол на пропорционалния вентил SENTRONIC PLUS
  • Визуализация на изходящото налягане и статуса на регулатора
  • Диагностика
  • Настройка на параметрите, оптимизация на регулатора

Изходящото налягане в различни мерни единици (напр. bar, MPa, mmHg), стойностите на управляващия сигнал и обратната връзка, могат да бъдат отчетени на опционалния, ясно четим дисплей. Настройката е умишлено запазена проста с употребата на натискаемите бутони и дисплей, поради факта че пълната функционалност на вентила е вече достъпна през серийния интерфейс за всички версии на DaS софтуера. В ръчен режим, изходящото налягане може да бъде настройвано посредством двата бутона. Това позволява например, последващите компоненти от системата да бъдат проверяване по време на пуск и наладка, без необходимост от въвеждане на работна точка през контролния панел на системата.