Новата станция за вземане на водни проби EASYPRO

 

 

  • Предназначена за  наблюдение и контрол на редица параметри във водата
  • Измерване на параметрите на водата чрез многоканален контролер TOPAX® MC
  • Многоцветни светодиоди за оптично предупреждение
  • Автоматично непрекъснато записване на водните параметри и изобразяване посоката на движение

 

 

 

 

 

 

 

Създадена за да отговори на всяка ваша нужда, системата EASYPRO следи и контролира редица водни параметри във вашия басейн.

Многоканалният контролер TOPAX® MC, инсталиран в EASYPRO, подлага водните параметри на постоянно измерване,
поддържайки ги в целевия диапазон. Позволява ви да управлявате голям брой изпълнителни механизми и позволява лесна и интуитивна работа.

 

 

Безопасност в цялата линия

Многоцветните светодиоди осигуряват оптично предупреждение, ако параметрите на водата напуснат целевия диапазон. Автоматичното непрекъснато записване на водните параметри и изобразяването на тяхното развитие позволяват проста диагностика.

 

 

 

 

Информация за продукта

Станцията EASYPRO има няколко серии, които следва

 

 

EASYPRO за плувни басейни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EASYPRO за промишлени приложения и за плувни басейни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EASYPRO COMPACT за плувни басейни

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.