Конференция на БАВ – Оползотворяване на утайките от ПСОВ

Източник: БАВ

На 27 и 28 септември 2018 Евротех ЕООД, в партньорство с ANDRITZ Separation, участва във втората национална конференция Оползотворяване на утайките от ПСОВ, организирана от Българската Асоциация по Водите. Лектор от страна на Андритц бе доктор Юрген Гайер (Juergen Geyer), който предостави съпоставка на методите за оползотворяване на утайка в Германия и в България, с фокус – ролята на термалните изсушителни системи на ANDRITZ.

Изсушаването на утайките е стъпка, която предоставя на операторите на пречиствателни станции за отпадъчни води максимална гъвкавост, независимо дали утайките ще се оползотворяват в селското стопанство, за възстановяване на терени, за моно или ко-инсинерация.

При термалното изсушаване на утайките получаваме продукт, който е:

  • Със значително намален обем
  • Лесен за транспортиране и съхранение
  • С повишена енергийна стойност
  • Биологично стабилен и обеззаразен

Друго предимство на термалните изсушителни системи на ANDRITZ е възможността да използват налични източници на отпадъчна топлина, както и целогодишна надеждност на показателите на изсушаване.

Още веднъж благодарим на организаторите от БАВ.

Източник: БАВ

Още по темата:

 

Comments are closed.