Speck_Roth_Luftbild

Speck Pumpen, със седалище в Roth, Германия, е водещ производител на висококачествени помпи за индустриално приложение. Повече от 100 години марката Speck е синоним на съвременни, специално пригодени и специфични за даден сектор продукти.

В производствената гама на Speck може да намерите следните продукти подредени в зависимост от приложението или от конструкцията:

Приложения

Конструкция