Индустриалният дизайн на NEMO помпите е приложим  дори и в най-тежките условия на работа. Разнообразието от конструктивни материали, уплътнения на вала, куплиращи връзки, както и четирите геометрии между ротора и статора, гарантират че NETZSCH  (НЕЧ) ще Ви осигури оптималното решение за Вашето специфично приложение.

 

Модел BY (SY) е стандартната конструкция на НЕЧ помпите и е приложима във всички сфери на индустрията: околна среда и води, хранително-вкусова промишленост и химия, където е необходимо да се транспортират течни или вискозни флуиди, с или без твърди частици.  

Модел BY е с компактна конструкция с директно куплиран двигател. Това дава възможност за по-ниска инвестиция и по-малко разходи за поддръжка и експлоатация.

  • дебит до 400m3/h
  • налягане до 24bar.

Модел SY е помпа на свободен вал, което позволява куплиране с разнообразни двигатели.

  • дебит до 500m3/h
  • налягане до 48bar.
 FSIP.ready Mодулна технология FSIP® – Full service in place /пълен сервиз на място/

Новата модулна технология FSIP е  разработена за случаите, когато лесното и бързо обслужване на помпите е от приоритетно значение.
Тази технология дава възможност за пълно обслужване на NEMO® помпа без да тя да се разкачва от тръбопровода, като се осигурява свободен достъп до всички износващи се части  без да се ползват специални инструменти, като времето за обслужване монтаж и демонтаж се съкращава наполовина.

още