Използват се при индустриални приложения в химическата индустрия, хранително-вкусовата промишленост, производството на биогаз и в областта на обработката на отпадни води. Монтират се директно под резервоар или с фуния отгоре. Предназначени са за транспортиране на нетечливи флуиди с висок вискозитет, които имат свойството да образуват буци, с или без наличие на твърди частици.

Модел ВО (SO) се  използва за транспортиране на гъсти и нетечливи продукти с или без наличие на твърди частици. Корпусът на помпата има правоъгълен или квадратен смукателен отвор, куплиращата щанга е с допълнителен захранващ винт.  Това подпомага навлизането на гъсти, нетечливи продукти в помпата и          по-лесното им придвижване към статора и ротора.

 Модел BO е с компактна конструкция с директно куплиран двигател. Това дава възможност за по-ниска инвестиция и по-малко разходи за поддръжка и експлоатация.

 • дебит до 200m3/h
 • налягане до 12bar.

Модел SO е помпа на свободен вал, което позволява куплиране с разнообразни двигатели.

 • дебит до 200m3/h
 • налягане до 12bar.

 

Модел ВF (SF) е  помпа с много голям  правоъгълен смукателен отвор и допълнителна захранваща камера, която увлича нетечливия продукт. Куплиращата щанга е с допълнителен захранващ винт, който придвижва продукта към статора и ротора.

Като опция към този модел може да се монтира допълнителен aBP-модул над правоъгълния отвор, който има за цел да раздробява и подпомага навлизането на продукти, които са на буци.

*aBP-модулът е приложим само при помпи с размери от NM045  до NM090.

 Модел BF е с компактна конструкция с директно куплиран двигател. Това дава възможност за по-ниска инвестиция и по-малко разходи за поддръжка и експлоатация.

 • дебит до 200m3/h
 • налягане до 48bar.

Модел SF е помпа на свободен вал, което позволява куплиране с разнообразни двигатели.

 • дебит до 200m3/h
 • налягане до 48bar.

Модел ВP (SP) се използва за транспортиране на гъсти, нетечливи продукти, които имат свойството да образуват буци. Корпусът на помпата има монтирани отгоре допълнителни бъркалки, всяка с отделен мотор, смукателният отвор е правоъгълен и има допълнителна захранваща камера, която увлича нетечливия продукт. Куплиращата щанга е с допълнителен захранващ винт, който придвижва продукта към статора и ротора.

 *Този модел помпа е възможен само при размер помпа NM090 за дебит минимум 40m3/h.

Модел BP е с компактна конструкция с директно куплиран двигател. Това дава възможност за по-ниска инвестиция и по-малко разходи за поддръжка и експлоатация.

 • дебит до 200m3/h
 • налягане до 48bar.

Модел SP е помпа на свободен вал, което позволява куплиране с разнообразни двигатели.

 • дебит до 200m3/h
 • налягане до 48bar.

 

  Модел B.Max е миксираща помпа и  намира приложение в производството на биогаз за много гъсти и нетечливи флуиди, с или без наличие на твърди частици. Конструкцията е подобна на модел BF(SF), но има допълнителен промиващ отвор на корпуса за възможно най-доброто смесване на субстанциите.

Този модел помпа може да се поръча както с директно куплиран двигател, така и на свободен вал.

 •  дебит до 70m3/h
 • налягане до 48bar