Работната зона се състои от двойката ротор/статор.

1. Роторът се изработва от износо- и корозионно- устойчиви материали, като в последно време широко се използват керамични материали.
Стандартно се използват:

  • 1.2436 hardened
  • Hardened tool steel, D6
  • CrNiMo 17-12-2
  • Stainless steel, 316/316 Ti

2. Статорите се изработват от широка гама еластомерни и нееластомерни материали NEMOLAST® според вида на транспортирания флуид.

Разработени са два модела конструкции на статора:

2.1. Стандартна неразглобяема конструкция на статора, при която еластомерът е вулканизиран за металният корпус. Този тип е приложим при всички типоразмери NEMO помпи.

2.2. Разглобяема конструкция, тип iFD, при която корпусът е от алуминий, а еластомерът е отделна единица и се монтира към корпуса посредством шина. Този тип статор е по-ремонтопригоден и позволява при подмяна да се заменя само еластомера, а не целият статор. Приложим е за следните типоразмери НЕЧ помпи:  NM021, NM031, NM038, NM045, NM053, NM063.

3. Куплиращият възел, съставен от задвижващ и предавателен вал, чрез подходящ избор на шарнирно присъединяване предава въртящия момент от двигателя към ротора. Съществуват няколко типа връзки на куплиращия вал и ротора, според които се обуславят и различните модели помпи.

4. Уплътнения на вала – при стандартните изпълнения основно се използват набивки и единични челни уплътнения. При по-специфични приложения, като химически агресивни флуиди, в помпата се монтират уплътнения с промиване, т.нар. квенч или двойни челни уплътнения тип “тандем” или “back to back”.

5. Смукателен и нагнетателен отвор на корпуса на помпата

6. Мотор-редукторна група през последните години все по-често се помества в едно тяло.
Съществува вариант помпата да бъде с отворена лагерна кутия.