Фирма “Netzsch Mohnopumpen”- Германия като част от концерна “Netzsch Group” е известна с производството на ексцентър-шнекови помпи. Фирмата е основана преди повече от 125 години от г-н Томас Неч, който първи закупува лиценза за производство на ексцентър-шнекови помпи от изобретателя им проф. Рене Моно. В резултат помпите на фирма “Netzsch” стават известни под името “NEMO”-произлизащо от NETZSCH Mohnopumpen.

С развойните си центрове  и заводи в Германия, Япония и Бразилия, Китай, Сингапур и САЩ, фирмата се превърна през последните години в абсолютен лидер в сектора на помпите за вискозни флуиди с общ световен пазарен дял от 43%.

Повече от пет десетилетия фирмата разнообразява продуктовата си гама и освен познатите NEMO помпи предлага на Световния пазар още ротационни лобови помпи, мацератори и дробилки, дозиращи установки и допълнителни аксесоари към тях.NEMO Ексцентър-шнекови помпи

TORNADO Ротационни лобови помпи

NATOS Многостепенни винтови помпи

NETZSCH Мацератори и дробилки

Дозиращи установки и уреди за изпразване на варели

Аксесоари и спомагателно оборудване