Вертикалните и хоризонталните центробежни помпи Lutz осигуряват безопасното транспортиране на агресивни, корозивни и други опасни киселини и основи или други отровни течности.

  • Хоризонтални и вертикални помпи от един доставчик
  • Здрава и надеждна конструкция
  • Практично ориентирани дебити
  • Висока химическа устойчивост
  • Широко поле на приложение
Вертикални центробежни помпи

Чрез вертикалния си “сух монтаж”, тези помпи отговарят на оптималните критерии за изпразване на съдове, резервоари и шахти. По този начин се избягва и нуждата от подова канализация, тъй като няма течове.
Помпите са специално предвидени за галваника, дрениране в химическата промишленост, във водопречистването и газоочистващи инсталации.

Хоризонтални центробежни помпи с магнитен съединител

Тези помпи са изцяло херметически изолирани и осигуряват висока безопасност за околната среда.
Тъй като задвижването се осъществява от магнит (предава движението от вала на електродвигателя към работното колело), няма нужда от челно уплътнение и по този начин помпата е херметически изолирана от околната среда. Висококачествените материали и специалната конструкция гарантират дълъг експлоатационен живот.
Серията TMR е напълно сигурна при работа на сухо, което се гарантира от специална магнитна двупосочна аксиална самонагаждаща се система.

Аксесоари за центробежни помпи

За осигуряване на безопасна и надеждна работа на центробежните помпи се предлагат следните аксесоари:

  • Свързващи фитинги
  • Монтажни фланци
  • Дънни филтри
  • Предпазни изключватели за двигателите