В много случаи са необходими измервания за контрол на дозирането, например параметри на водата, и непрекъснато предаване на измерените величини. Друго изискване е регулиране или управление на дозиращите уреди. Lutz-Jesco има широка гама от оборудване, която да отговори на тези изисквания: фитинги, сензори, измервателни клетки, усилватели на сигнал, генератори на сигнал, измервателни устройства и регулатори.

Измервателни станции за водна проба за питейна вода или вода за басейни

 • Измервателна станция за водна проба EASYPRO
 • Измервателна станция за водна проба EASYPRO SMART
 • Измервателна станция за водна проба EASYPRO COMPACT
Измервателни станции за водна проба за промишлеността

 • Измервателна станция за водна проба EASYPRO
 Контролер и усилвател на измерването

 • Многоканален контролер TOPAX® MC
   Софтуер

 • TopView
 • TopReader
   Сензори

 • Температурни сензори
 • Измервателни вериги за pH/Redox
 • Измервателни клетки за Cl/ClO2/H2O2
 • Измервателни клетки за проводимост
Газ сигнализатори

  Аксесоари

 • Буферни разтвори
 • Фитинги
 • Фотометри за хлор и хлор диоксид