На капки, на пълна скорост с максимален дебит, при тропически температури или при значително киселинна среда: изискванията към дозиращите помпи са толкова разнообразни, колкото и възможните приложения.

За целта Lutz-Jesco са разработили специални решения за всяка област на приложение. Широката им продуктова гама започва от рентабилните електромагнитни дозиращи помпи, през “мускулестите” дозиращи помпи с електродвигател, чак до буталните дозиращи помпи за високи налягания. Използват се за дозиране на флуиди с променлив вискозитет, повечето от които са химически агресивни и отровни, а някои са силно абразивни и отделят газове.

61b846d366 Електромагнитни мембранни дозаторни помпи

Електромагнитни мембранните дозиращи помпи работят без течове и са подходящи за силно агресивни и отровни флуиди. В зависимост от механизма, мембраната позволява налягане до 16 bar.

  Моторно задвижвани мембранни дозаторни помпи

Моторно задвижвани мембранните дозиращи помпи работят без течове и са подходящи за силно агресивни и отровни флуиди. В зависимост от механизма, мембраната позволява налягане до 16 bar.

Мембранни дозаторни помпи със стъпков двигател

Мембранните дозиращи помпи със стъпков двигател са особено подходящи за много точно дозиране и високо насрещно налягане.

 • MEMDOS SMART LB
 • MEMDOS SMART LD
 • MEMDOS SMART LK
 • MEMDOS SMART LP
  Бутални дозаторни помпи

Буталните дозиращи помпи са много прецизни и независими от налягането. Дебитът на дозиране варира пропорционално на настройката на дължината на хода и може да се настрои и на най-малкото повтаряемо количество.

 • FEDOS E
 • FEDOS DX
 • REKOS KR
 • KARDOS KN
 • KARDOS N
 • MEMDOS KMS
  Перисталтични помпи

Перисталтичните помпи са най-простият вид дозиращи помпи. Простото им устройство ги прави лесни за употреба и позволяват оптимално дозиране при ниски насрещни налягания за не много сложни приложения.

 • Перисталтична помпа 2,8 l/h
Аксесоари за дозиращи помпи Аксесоари за дозиращи помпи

 • Смукателна страна
 • Смукателна и нагнетателна страна
 • Нагнетателна страна