Дезинфекция

Тъй като консумацията на вода за обществени, промишлени и домакински нужди нараства непрестанно, нуждата от нея става все по-остра и това изисква системите за обработка на вода да са насочени към нейното рециклиране. Като последна фаза от процеса на обработка, дезинфекцията става много важна.

Нужна е надеждна дозираща система, ако искате да използвате разумно дезинфектантите. За тази цел отделът за изследване и развитие на Lutz-Jesco разработи системни решения, които имат международно признание.

За дезинфекция на питейна вода, вода в басейни и сауни, промишлена вода, охлаждаща вода и отпадна вода се използват различни методи. Различават се по устройството си и вида на използваните химикали.

Системите на Lutz-Jesco са проектирани съгласно DIN стандартите на Германия и осигуряват оптимално качество на водата чрез прецизно извършена дезинфекция. Прилагайки своя опит и умения, Lutz-Jesco се стараят да намерят най-доброто решение – технически и научно.

 

Системи за хлор диоксид (разредени разтвори)

 

Системи за хлор диоксид (концентрирани разтвори)

  • EASYZON C
 

 UV системи

Ултравиолетовите лампи са чудесни дезинфекционни бариери при водни кръгове. Lutz-Jesco предлага гама от UV лампи за различни изисквания за дезинфекция и дебити.

  • EASYDES 1000/3000