Поради лесната употреба и надеждни свойства хлорът и хлорните съединения се използват успешно от десетилетия при обработката на води.

Технологията на Lutz-Jesco за транспорт на газове е проектирана за хлориране. Колкото и да са различни изискванията, техният обширен набор от успешно доказали се уреди може да осигури дозиране на хлор-газ под вакуум или на течни хлорни съединения.

С подходящите компоненти, от дозирането на хлора до анализ и предупредителни уреди, хлораторните системи на Lutz-Jesco посрещат всички изисквания към модерните системи.  Отличават се с надеждността си и високата си точност на дозиране.

Големи хлоратори Големи хлоратори

Малки хлоратори Малки хлоратори

За помещение и предпазни средства Оборудване за помещения и защита

Аксесоари

Аксесоари