Помпите PD са предназначени за рафинерии и приложение при нефтопродукти, като всички детайли, които са под налягане, са от въглеродна стомана. Условното им налягане на проектиране е по ANSI и е PN40.
Помпите PD могат да покрият стандартите API 676 с някои малки изключения.
Предлагат се и във вариант на 90° разположение на вход-изход.

Дебит: До 170 m3/h
Обороти: До 1750 rpm
Диференциално налягане: До 16 bar
Самозасмукване: До 0,5 bar вакуум при засмукване
До 0,8 bar по време на работа
Кинематичен вискозитет: До 250 000 cSt
Температура: До 250°C
Приложение: Гориво, масло, бензин, смазващо масло, грес, други въглеродо-водородни флуиди, добавки, битум, полиестер, восък