Andritz_LogoАндритц Сепарейшън е част от международната технологична Група АНДРИТЦ.

Звеното предлага решения за водни процеси, обезводняване на утайки и обработка на биомаси. Десетки години опит в различни индустрии и в различни –малки и големи – пречиствателни станции в целия свят са основата Андритц Сепарейшън да бъде идеалният партньор  за ефективни и надеждни решения.
ANDRITZ_proof_of_agency_300

Андритц Сепарейшън предлага най-съвременни решения в зоната на филтрация, обезводняване и уплътняване с различни видове съоръжения като: уплътнители, центрофуги, винтови преси, дискови филтри, лентови преси и филтър-преси.

Експерти в термичните системи.
Изсушаването на битови утайки или биомаси дава по-добри резултати отколкото обикновеното редуциране на съдържанието на вода, обем и маса. Андритц Сепарейшън предлага изсушаващи системи на база ленти, барабани или флуидизиращи легла, с които покрива почти всички промишлени и битови изсушаващи процеси.

Продуктовата гама включва:

Центрофуги и сепаратори centrifuge-dЕфективното сепариране на течности от твърди вещества е гарантирано от добре познатата технология на центрофугите. Портфолиото покрива много различни типове, като центрофуги с преграден пръстен, с отнемащ нож, с мрежест и с плътен ротор или с виброкош.

Краус Мафей гипсова центрофуга VZU-G

Краус Мафей Фарма Центрoфуга НZ Ph
pusher-centrifuge-sz

Филтри и филтър-преси side bar filterpressФилтър преси с плочи или с рамки, камерни и мембранни, за ръчно или автоматично разтоварване. Различни видове лентови, дискови и барабанни филтри са част от продукцията.belt-filter-press
Решетки и винтови преси aquaguardШирок обхват от различни решетки, шнекове, филтри и сита осигуряват възможността за най-ефективното решение за механично обработване на отпадни води.rotopress
Термални системи belt dryerНадеждни и ефективни системни решения за нискотемпературна пиролиза, изсушаване или термално оползотворяване на всякакъв вид утайка или биомаса.
Уплътнители и флокулиращи системи thickenerУплътнители, установки за приготвяне на флокулант от суха или течна суровина
Транспортиращи системи Предлаганите транспортиращи технологии, както и опита в проектиране на механизми и инсталации, осигуряват пълни комплектни решения, включително управление обслужване.