SPECK Pumps поставя нови стандарти за спестяване на енергия

Спестяването на енергия – фактор за успех

Стойността на електроенергията е голяма част от експлоатационните разходи при производство на профили. Ако можете да намалите тези разходи вие можете стабилно да увеличите своята конкурентоспособност.

BluVac: Интелигентните компактни системи съществено намаляват експлоатационните разходи

Системите BluVac създават вакуум според потребностите

Системите BluVac създават вакуум според потребностите


Новите системи BluVac на Speck pumps намаляват консумацията на енергия създавайки вакуум според натоварването. Когато се създава по-малко вакуум се употребява по-малко енергия. Най-голям ефект на енергоспестяване се постига при употребата на оптимизирани инструменти за калибриране и добавяне на минимално количество допълнителен въздух. Тестовите единици на тези системи са достигнали до 67% енергоспестяване при голям производител на профили за прозорци.

Сензорите следят постоянно налягането в системата и водното ниво в сепараторния съд. На база на измерените стойности системата регулира налягането и дебита на водата посредством управление на скоростта на двигателите. Ако след първоначалното стартиране на системата е необходимо по-ниско ниво на вакуума, скоростта на двете помпи се намалява, при което се консумира по-малко енергия.

§ | Speck Pumpen е собственик на правата за системите BluVac

BluLine: Вакуумни помпи с управление на скоростта

Вакуумпомпите BluLine са лесни за употреба

Вакуумпомпите BluLine са лесни за употреба

Вакуумните помпи BluLine са правилния избор за приложения с наличие и без наличие на водно отвеждане. Тези вакуумпоми с течностен пръстен са оборудвани с енергоспестяващ контролер за вакуума. При BluLine изпълнението, добре утвърдените помпи от сериите V, VI, VG и VN са честотно управляеми, оборудвани са със сензор за налягането и се управляват от контролен панел като при BluVac системите.

Проста концепция, максимална гъвкавост и лесни за употреба

BluVac системите са компакти, побират се под всяка калибрираща маса и са лесни за инсталиране като вакуумна помпа. Осъвременяването на настоящия обхват е възможен по всяко време. Операторите на машините настройват необходимата номинална стойност на вакуума. Управлението се грижи за съответствието със зададената стойност.

Източник: SPECK Pumps