power-button-lr1. Подсигурете намаляване на първоначалната инвестиция като изчислите енергийните изисквания

Вентилите с ниска консумация могат значително да намалят енергийните нужди, поради което е важно енергийните изисквания да са изчислени точно. По-ниска енергийна консумация означава че електрическите захранвания могат да бъдат с намален капацитет или количество, намалявайки цената и спестявайки място. Ако системата е критична, тя може да се нуждае от непрекъсваемо захранване (UPS), при което отново може да се избере агрегат с по-малък капацитет.

Намаленият ток означава също намален пад на напрежение в кабела, като по този начин е възможно да се увеличи разстоянието до изпълнителните механизми или да се избере кабел с по-малка площ, осигурявайки икономии и от свързаните компоненти (кабелни направляващи и канали). Повишената устойчивост към пад на напрежение повишава надеждността а също така, въпреки че енергийните спестявания не се очаква да са огромни, до намаляване на разходите за електроенергия.

2. Използвайте вентили с ниска консумация когато не е налично мрежово захранване

Нарастващата употреба на безжични технологии че инсталациите в зони, които са отдалечени или със затруднен достъп,  могат вече да бъдат успешно контролирани. Тъй като много от тези обекти нямат мрежово захранване, вентилите с ниска консумация са перфектното решение там където единствено възможно е захранване на батерии и/или соларни панели.

Например, вентилите, които използват пиезо технология имат консумация само 0,003 W и управляващо напрежение само 20 до 40 волта, което ги прави подходящи за употреба в оборудване работещо на акумулатори или във взривоопасни зони. Дългият експлоатационен живот от 1 милиард цикъла означава че те са също подходящи за вграждане в измервателни системи, като например медицинско оборудване или газ-анализатори.

3. Взимайте под внимание недостатъците на т.нар. “интегрирани” решения

Интегрираните решения включват електромагнитен вентили с ниска консумация вграден в индикатор за положение като едно цяло. Това предлага по чист пакет и елиминира нуждата от захранване на индикатора и вентила поотделно. За съжаление, интегрираните решения имат някои явни недостатъци.

Първо, тяхната природа на “черни кутии” ги прави трудни за складиране, поправка и поддръжка. Допълнително, специалните вентили обикновено означават и специални проблеми относно тяхната достъпност.

Второ, избора на вентили за интегрирани решения се прави от производителя на окомплектовката, който може да е използвал за основа вентили, предвидени за по-лека употреба като например пакетиращи линии. Проверете дали ефективния дебит, светло сечение, работна температура, време за реакция, обхват на налягането, здравината и надеждността отговарят на предвиденото процесно приложение.

4.  Вземете предвид какво е пожертвано при проектирането на вентили с ниска консумация

Реконструирането на който и да е вентил да използва по-малко енергия може да означава поредица от компромиси, които имат поне малко отражение на работата му. Тук тези компромиси могат да касаят намаляване на параметри като светло сечение, или максимално разрешеното налягане. За съжаление, колкото е по-малко светлото сечение, толкова по-голям е шанса от затруднена работа или отказ в следствие от попадането на чуждо тяло във вентила, или просто казано – запушване.

Изборът на вентили с ниска консумация от водещ производител означава че те са били конструирани, започвайки от обилни параметри, при което пониженията на работните параметри са пренебрежими. Ниската консумация означава по-малко топлина и по-дълъг живот на работещите бобини и захранвания.

5. Дръжте под внимание експлоатационния живот и неговото удължаване, когато е възможно

Вентилите с ниска консумация са идеални за приложения, където експлоатационния живот е важен. Намалената консумация на енергия означава по-малко топлина поради намалените загуби в магнитната система. По-малката отделена топлина в бобината увеличава очаквани експлоатационен живот на вентилите.

Като измерител на ефекта, който има температурата върху живота на работеща бобина, инженерите използват т. нар. “правило на десет градуса Целзий”. Според него термалния живот на бобината се удвоява за всеки десет градуса намаление на работната температура.

6. Оценете необходимостта от охлаждане при проектиране на табла и шкафове – такова може и да не е необходимо.

Поради факта, че вентилите с ниска консумация отделят по-малко топлина, често могат да се ползват по-малки шкафове и необходимостта от охлаждащи устройства като вентилатори може да бъде намалена или елиминирана. Това води до намаляване на разходите за употреба и спестява място.

7. Проверете мониторния ток на вашите I/O модули

Необходимо е да се провери дали последните достижения в конструкцията на вентилите с ниска консумация са окомплектовани с необходимите промени в I/O технологията.

Например, новото поколение електромагнитни вентили имат нужда само то 0,5 W. Това може да означава, че утечките или диагностичните токове, генерирани от някои изходящи модули, могат да са достатъчни за да повлияят работата на вентила. Те могат да причинят “зависване” на вентила в отворено положение, когато е необходимо да затвори, което води до продължаване на протичането на управлявания флуид. В зависимост от вашето приложение, това може да окаже влияние на разходите, ефективността и понякога на надеждността.

8. По-малката консумация означава че е налична по-малко сила за отваряне на вентила

В конструкцията на вентилите е наследствено с течение на времето да е необходима повече сила за отварянето, поради увеличаването на слепванията. Ако се изисква дълъг експлоатационен живот на вентила, проверете неговата конструкция внимателно. Вентили, които “дишат” към атмосферата са застрашени от навлизане на замърсявания, които се натрупват с течение на времето. Също така е възможно някои конструкции на уплътнения да не поддържат нисък коефициент на триене при остаряването на вентила.

Източник: asconumatics.eu