Tранспортиране и дозиране на химически агресивни флуиди