Подходящи при средни и високи дебити.
Модел WR GF GX
Категория 2:
(съгл. Atex)
не не да
Дифузор:
Страничен корпус:
Работно колело:
Полипропилен
(GF-подсилен)
ECTFE
(CF-подсилен)
ECTFE
(CF-подсилен)
Уплътнение: Viton® 1) Viton® 1) 2) Viton® 1) 2)
Водещ лагер:
“R”
“X”
“N”
HD-carbon
SiC
Rulon®
HD-carbon
SiC
Rulon®
HD-carbon
 
Вал:  Керамика SiC SiC
Лагерна гривна: Керамика SiC SiC
Работна температура: -5 до +80 °C -30 до +110 °C -30 до +110 °C

При поискване: 1) EPDM или 2) FFKM (Kalrez®)

    06.10 10.10 10.15 16.15 16.20 2.30
Вход BSP  G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2
Изход  BSP  G 1 1/4  G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4
Смукателен фланец DN  40  40  40  40  40  40 
Нагнетателен фланец DN  32 (40*)  32 (40*)  32 (40*) 32 (40*) 32 (40*) 32 (40*)
Макс. дебит m3/h 17 18 15 26 30 12
Макс. напор mWC 11 14 18 24 26 30
Мощност на двигателя kW 0,55
0,75
1,1
0,75
1,1
1,5
1,1
1,5
2,2
1,5
2,2
3,0
2,2
3,0
2,2
3,0