Центробежни помпи за “сух” монтаж, без лагери, конзолен тип на монтаж, с директно куплиран IEC мотор. Специално предназначени за промишлени цели и тесни пространства.
Модел WR FC
Корпус на помпата: PP
(GF-подсилен)
PVDF
(CF-подсилен)
Монтажен елемент на мотора: PP/GF PP/GF
Уплътнения: Viton®, EPDM Viton®, EPDM
Водеща тръба на вала: PP PTFE
Втулки на вала: PP PTFE
Болтове в контакт с флуида: PVDF PVDF
Аксиален лагер:
Работно колело: PP/GF PVDF/CF
Температура на флуида: макс. 70 °C макс. 90 °C
Дълбочина на потапяне: 275 – 450 mm 275 – 450 mm
Работни параметри
Дебит: от 7 до 50 m³/h от 7 до 50 m³/h
Напор: от 11 до 40 m от 11 до 40 m
Вискозитет: до 75 mPas до 75 mPas