Подходящ за метанол, бензин, изопропанол, керосин, мравчена киселина, оцетна киселина, ацетон, стирен, ксилен, тулен и други.
Модел разходомер: Тип LM Тип UN Тип VA I
Корпус: PPS PPS Неръжд. стомана (1.4581)
Измервателна камера: LCP LCP Неръждаема стомана
Нутиращ диск: LCP LCP Неръждаема стомана/ETFE
Магнит: BaFe/месинг/1.4401 PPS капсулиран ETFE капсулиран
Уплътнения: Viton® Viton® Viton®-FEP
Измервателен обхват: 10-100 l/min 10-100 l/min 10-100 l/min
Обхват на вискозитет: макс. 2000 mPas макс. 2000 mPas макс. 5000 mPas
Работно налягане: макс. 4 bar макс. 4 bar макс. 10 bar
Точност на измерване: +/- 1% +/- 1% +/- 1%
Температура: макс. 60 °C макс. 60 °C макс. 60 °C
Свързване: G 2 / G 1 1/4 G 2 / G 1/4 G 1 1/4 / G 1 1/4
Обозначение
Работен модул:
Основен разходомер:

II 2 G Ex ib IIB T4
II 2 G T4

II 2 G Ex ib IIB T4
II 2 G T4

II 2 G Ex ib IIB T4
II 2 G T4