Подходящ за метанол, бензин, изопропанол, керосин, мравчена киселина, оцетна киселина, ацетон, стирен, ксилен, тулен и други.
Модел разходомер: Тип LM10/Ex-RM10dK Тип UN10/Ex-RM10dK Тип VA10/Ex-RM10dK
Корпус: PPS PPS Неръжд. стомана(1.4581)
Измервателна камера: LCP LCP Неръждаема стомана
Уплътнения: FEP FEP FEP
Магнит: BaFe/PA/1.4401 PPS капсулиран ETFE капсулиран
Измервателен обхват: 10-100 l/min** 10-100 l/min** 10-100 l/min
Обхват на вискозитет: макс. 2000 mPas макс. 2000 mPas макс. 5000 mPas
Работно налягане: макс. 4 bar макс. 4 bar макс. 10 bar
Точност на измерване: +/- 1% +/- 1% +/- 1%
Температура: max. 40 °C max. 40 °C max. 40 °C
Свързване: G 2 / G 1 1/4 G 2 / G 1/4 G 1 1/4 / G 1 1/4
Тип на защитата:                   Работен модул
Основен разходомер

II 2 G Ex ib IIB T4
II 2 G T4

II 2 G Ex ib IIB T4
II 2 G T4

II 2 G Ex ib IIB T4
II 2 G T4
Реле модул Ex-RM10dK
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50-60 Hz
Превключващи изходи: 2 NO
Тип на защитата:

II 2 G Ex de [ib Gb] IIC T6 Gb