Подходящ за гликол, железен трихлорид, солна киселина, хлорни разтвори, азотна киселина, сярна киселина и други. Показва текущо и тотално количество.

Модел разходомер: TR90PP TR90PVDF
Корпус: Полипропилен PVDF
Измервателна камера: Полипропилен PVDF
Турбина: Полипропилен PVDF
Уплътнение: Viton® Viton®
Измервателен обхват: 5-90 l/min 5-90 l/min
Обхват на вискозитет: 0,8-40 mPas 0,8-40 mPas
Работно налягане: 4 bar (20 °C) 4 bar (20 °C)
Точност на измерване:
(калибриран)
+/- 1% +/- 1%
Повтаряемост: +/- 0,5% +/- 0,5%
Температура: -10 °C до +50 °C -10 °C до +50 °C
Свързване: G 1 / G 1 1/4 G 1 1/4