SS 41 Ex е помпа от неръждаема стомана с взривозащитен електродвигател за силно запалими течности като: разтворители, алкохоли, амини, бензол, толуен, ксилен, бои и лакове и др.
  HC 41 Ex е помпа от хастелой за силно запалими химикали като: битулхлорид, хлоросулфонична киселина, газолин, разтворители, алкохоли, амини, бензол, толуен, ксилен и др.