Материал:
Номинален диаметър:
Присъединяване:
Дебит:
Напор:
Вискозитет:
Температура:
Дължина на потапяне:
Полипропилен PP/Viton (EPDM)
100 mm
G 1 1/2″ външна
до 200 l/min
до 22 mWC
до 1000 mPa.s
до 50ºC
1100 mm