Навигация

Вакуумен превключвател C 2006

Подаването на хлор от дозираща система само с една бутилка или батерия неминуемо води до спиране на хлорирането при изпразване и изисква наличен персонал за смяна на бутилките. C 2006 посреща това изискване и работи без необходимост от допълнително захранване. За превключване е необходимо само вакуумът от ежектора да падне под определената стойност поради изчерпване на съда с хлор.

  • Приложение до 10 кг./час хлор газ
  • Подходящ за хлор газ, хлороводород, въглероден диксид, серен диоксид
  • Компактен дизайн
  • Безопасна работа чрез вакуумна технология
  • Няма нужда от допълнително захранване
  • Не изисква участие на персонала
  • Опростен стенен монтаж