Засмукващите вакуумни рамки на euroTECH се вграждат предимно в напълно автоматични съоръжения. Тези алуминиеви рамки са подходящи за монтаж в оборудване с различни вакуумни компоненти.

2_5_Saugkaesten_eT_