Вакуум вендузите силфонен тип са налични са в различни размери, форми и материали. Поради специалната си конструкция вендузите са подходящи за оптимално подравняване на равнините на повдиганите плоскости.

2_3_Faltenbalgsauger_eT