Тестовите уреди от Eurotech са предназначени за инспектиране на фотоволтаични и соларни модули. Те се проверяват при екстремни условия, с което се гарантира по нататъчна безпроблемна експлоатация.
За да се определи надеждно на всички един тест, се правят измервания и данните се снемат. С това се постига необходимите защити за качеството на продукта и за оптимизиране на вашия производствени процес.

4_1_Solarpruefstand

4_1_Solarpruefstand_rechts_eT