С тестовите устройства за плоско стъкло, може да създатеде различни по сила натиски и вибрации.
По този начин ще симулирате различни метеорологични условия, като силни ветрове и дъждове последсвие на бури, навяване на сняг или удар от лед или заметресения.

По тозин начин ще гарантирате устойчивостта на стъклената фасада, която изработвате.

 

4_2_Glaspruefstand_links_eT

4_2_Glaspruefstand_rechts_eT

 

 

4_2_Glasteststand_eT