Във времена на силни транспортни потоци и все по-бързи производствени процеси, е необходимо оборудване за обработка, което отговоря на тези изисквания.
Тръбните повдигачи помагат за решаване на тези проблеми.
Те работят ефективно и благодарение на ергономичното обслужване се избягва принудително спирания на работа, поради здравословни проблеми на персонала.
Те могат да повдигат картонени кутии, чували, варели, плоскости и много други елементи в различни производства, логистични центрове и складове.
Могат да бъдат използвани, както със стрелови кранове, така и с окачени релсови повдигачи.
Предлаганите модулите и комбинации дават решение за всеки един клиент.

Предлагат се три основни варианта:
• eT-Lift-mini
• eT-Lift-eco и
• eT-Lift-flexi (= eT-Lift-eco с по-дълга управляваща ръкохватка)

 

Предимства

1. Ергономични
► Мерките за облекчаване натоварването на физиката и защитата на работниците са смислени от ергономична гледна точка и са задължиелни инвестиции за запазване здравето на персонала.

2. Планиране
► Ориентирани към консултирането на клиента
► Компетентно планиране и разработка на проекта в зависимост от нуждите на клиента
► Всичко от един източник: от планирането на системата до въвеждането в експлоатация
► Стандартни решения за много различни приложения
► Преоборудване на съществуващи процеси
► Индивидуални решения, в зависимост от приложението

3. Енергийна ефективност
► Ниска загуба на вакуум поради високото качество на обработка
► Енергоефективни вакуум генератори

4. Безопасност
► Ергономичен контрол за една ръка
► С фактор на безопасност от 2,5

5. Издръжливост
► Прецизност в разработването и производството
► Износоустойчивост на материалите
► Обработка на повърхности
► Високо качество на изработка
► Технология с доказан опит

6. Експлоатационна надеждност
► Модулна, преградна конструкция
► Добра достъпност на компонентите за почистване и поддръжка
► Нисък брой компоненти и малък брой износващи се части
► Подкрепя нуждите на клиента
► Бързо обслужване при подмяна на резервни части

 

Обща информация eT-Lift-mini

Малък и компактен тръбно-гъвкав повдигач, обслужван с една ръка, с различни модули с товароподемност до 60 kg максимално тегло.
Вакуумът се създава посредством вакуум помпа или ежектор.
Различните захващащи елементи и присъединителни части правят този тръбен повдигач универсален.
Устройството за повдигане и поставяне на място за често повтарящи се работни процеси – компактен и бърз.

Обща информация eT-Lift-eco

Повдигачът тип eT-Lift-eco е компактен и безопасен за работа тръбен повдигач с разнообразни възможности за използване.
Подемността му варира от 30 kg до 250 kg максимално тегло.
Вакуумът се генерира от въздуходувка или вакуум помпа, в зависимост от областта на приложение.
Съществува широк спектър от стандартни повдигащи захващащи елементи, каито са изработени по задание на клиент.

Обща информация eT-Lift-flexi

eT-Lift се използва за големи височини на повдигане.
Базовият модел eT-Lift-eco е оборудван със статична или гъвква ръкохватка, модифицирана по дължината.
Това позволява вземане на товари от рафтове с големи височини или от високи стелажи.

2_3_Schlauchheber_links_eT

 

2_3_Schlauchheber_rechts_eT