С повдигащото устройство eT-Hover-allround, фирма euroTECH донесе на пазара огромна функционалност.
Базирано на основните хоризонтални и вертикални технологии за работа, тук имам възможност за безпроблемно завъртане на уреда.
В зависимост от използваните вакуум-компоненти, като вакуум вендузи и вакуум генератори, това устройство може да повдигне товар с максимална тежест 500 кг.
Според различните задания на клиентите ни, можем да предложим устройства, които да са с по-голяма товароносимост или за плоскости с мнго големи габарити.
Като създаващи вакуум съоражение, можем да предложим вакуум помпа, въздуходувка или ежектор.
Системата VMS разработен от euroTECH осигурява необходимата безопасност на изделието.
Всички процесив системата се управляват и контролират в съответната последователност.
Аларменото устройство към вакуум-системата отговаря на актуалната норма по DIN13155.

Може да свалите брошурата от тук

2_1_Hebegeraete_links_eT

2_1_Hebegeraete_rechts_eT