Помпите от серията DVV са с отворено работно колело, предназначени за изпомпване на всякакви флуиди с много малка концентрация на твърди частици.

4

waaier