Помпите от серията DRV са с работно колело тип Vortex, предназначени за изпомпване на всякакви флуиди с концентрация на твърди частици.

1vortex