Помпите са подходящи при необходимост от ниски дебити в малки системи и за вграждане в апарати.
Модел TMB 10 WR TMB 20-30-35-65 WR TMB 35 GF
Дифузор:
Страничен корпус:
Работно колело:
Полипропилен
(GF-подсилен)
Полипропилен
(GF-подсилен)
ECTFE
(CF-подсилен)
Уплътнение: Viton® Viton® Viton®
Водещ лагер: Rulon® Rulon®
Вал: Неръждаема стомана Керамика Керамика
Лагерна гривна: Rulon® Керамика Керамика
Работна температура: 0 до +60°C 0 до +60°C 0 до +110°C
       
Работни параметри      
Дебит: макс. 10 l/min макс. 60 l/min макс. 16 l/min
Напор: макс. 2,2 mWC макс. 8 mWC макс. 8 mWC
Мощност на двигателя: 15 W 29 – 97 W 57 W
       
Двигател      
Монофазен, 230 V, 50 Hz, 2900 1/min