Подходящ за вода, дизел, горивни масла, хидравлични масла, солна киселина, сярна киселина, азотна киселина, натриева основа и други.
Модел разходомер: Тип ST Тип SL Тип VA I
Корпус: PPO PPO Неръжд. стомана (1.4581)
Измервателна камера: PPO PPO Неръждаема стомана
Нутиращ диск: PPS PPS Неръждаема стомана/ETFE
Магнит: BaFe/PA/1.4401 PPS капсулиран ETFE капсулиран
Уплътнения: Viton® Viton® Viton®-FEP
Измервателен обхват: 10-100 l/min* 10-100 l/min* 10-100 l/min
Обхват на вискозитет: макс. 2000 mPas макс. 2000 mPas макс. 5000 mPas
Работно налягане: макс. 4 bar макс. 4 bar макс. 10 bar
Точност на измерване: +/- 1% +/- 1% +/- 1%
Температура: макс. 60 °C макс. 60 °C макс. 80 °C
Свързване: G 2 / G 1 1/4 G 2 / G 1/4 G 1 1/4 / G 1 1/4