TS с преднабиране за силно запалими течности

Подходящ за метанол, бензин, изопропанол, керосин, мравчена киселина, оцетна киселина, ацетон, стирен, ксилен, тулен и други.
Модел разходомер: Тип LM/RM Тип UN/RM Тип VA I/RM Ex
Корпус: PPS PPS Неръжд. стомана (1.4581)
Измервателна камера: LCP LCP Неръждаема стомана
Нутиращ диск: LCP LCP Неръждаема стомана/ETFE
Магнит: BaFe/месинг/1.4401 PPS капсулиран ETFE капсулиран
Уплътнения: Viton® Viton® Viton®-FEP
Измервателен обхват: 10-100 l/min 10-100 l/min 10-100 l/min
Обхват на вискозитет: max. 2000 mPas max. 2000 mPas max. 5000 mPas
Работно налягане: max. 4 bar max. 4 bar max. 10 bar
Точност на измерване: +/- 1% +/- 1% +/- 1%
Температура: max. 40 °C max. 40 °C max. 40 °C
Свързване: G 2 / G 1 1/4 G 2 / G 1/4 G 1 1/4 / G 1 1/4
Обозначение
Работен модул:
Основен разходомер:

II 2 G Ex ib IIB T4
II 2 G T4

II 2 G Ex ib IIB T4
II 2 G T4

II 2 G Ex ib IIB T4
II 2 G T4
Реле модул Ex RM1 m      
Напрежение: 220-240 V  220-240 V  220-240 V 
Честота: 50-60 Hz   50-60 Hz 50-60 Hz
Превключващи изходи:
Обозначение: II 2 G Ex me [ib]
IIC T4
II 2 G Ex me [ib]
IIC T4
II 2 G Ex me [ib]
IIC T4