HDO 25P за незапалими течности

Подходящ за неутрални течности, минерални масла, множество киселини, основи и други. 
Модел разходомер: HDO 25P
Корпус: PPS 
Зъбни колела: PPS 
Вал: HC-4 (2.4610) 
Уплътнения: Viton® (или FEP) 
Измервателен обхват:
под 5 mPas
над 5 mPas

8 – 70 l/min
3 – 75 l/min
Вискозитет: макс. 1 000 mPas
Работно налягане: макс. 10 bar 
Точност на измерване:  +/- 0,5% 
Повтаряемост: 0,03% 
Температура: макс. 80 °C 
Свързване:  G 1