Помпени комплекти

Kомплект № 1+2 3 4 5 6 7 8 9 10
Плътност до (kg/dm3) 1,3 1,4 1,4 1,8 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6
Вискозитет до (mPa.s) 300 500 500 800 500 350 350 500 500
Дебит до (l/min) 75 (68) 87 87 78 87 95 95 77 77
Напорна височина до (mWc) 7 (6,5) 19 19 16 19 14 14 14 14
Дължина на тръбата, (mm) 500, 700,
1000
1000
1200
1000
1200
1000
1200
1000
1200
1000
1200
1000
1200
1000
1200
1000
1200
Мощност (W) 200 500 500 540 500 430 430 430 430
Напрежение (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Честота (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Взривозащита не не не не не да да да да

Ценова листа за помпени комплекти към 2019 г.

1. B2 Vario PP

За течливи флуиди като: акумулаторна киселина, амонячни разтвори, фотографски проявители и фиксатори, гликоли, фосфорна киселина, солна киселина, водороден прекис.
За прехвърляне на малки количества от туби, кутии и варели.

2. B2 Vario SS

За течливи флуиди като: масла, почистващи разтвори, пластификатори.
За прехвърляне на малки количества от туби, кутии и варели.

3. Основи

За течливи флуиди като: натриев хлорид, калиев хидрат, амонячен разтвор, мравчена киселина, оцетна киселина и др.

4. Киселини

За течливи флуиди като: слаба солна киселина, акумулаторна киселина, железен трихлорид, фосфорна киселина, лимонена киселина и др.

5. Концентрирани киселини и основи

За концентрирани киселини и основи като: хлорна киселина, хромна киселина, сярна киселина, азотна киселина, флуороводородна киселина, натриев хипохлорит (белина) и др.

6. Минерални масла

За леки вискозни продукти, като: дизел, горивно масло, машинно масло, моторно масло и др.

7. Разтворители

За леснозапалими въглеводороди като: етанол, бензин, бутанол, изопропанол, керосин, метанол и др.

8. Опасни течности

За опасни флуиди като: ацетон, концентрирана мравчена киселина, етил ацетат (спирт), бутилацетат, концентрирана оцетна киселина, никотин, толуол, стирол и др.

9. Разтворители с безостатъчно изпомпване

За леснозапалими въглеводороди като: етанол, бензин, бутанол, изопропанол, керосин, метанол и др.

10. Опасни течности с безостатъчно изпомпване

За опасни флуиди като: ацетон, концентрирана мравчена киселина, етил ацетат (спирт), бутилацетат, концентрирана оцетна киселина, никотин, толуол, стирол и др.