PP 41 е помпа от полипропилен за корозионни и неутрални течности като: киселини, основи, галванични покрития, нитрати, сулфати, хлорати. 
  PVDF 41 е помпа от поливинилиден флуорид за силно корозионни и неутрални течности като: бромна киселина, сярна киселина, диметил фталат, калиев бромид, солна киселина и др.
  ALU 41 е помпа от алуминий за неутрални, незапалими течливи флуиди като: дизел, горивно масло, машинно масло, моторно масло и др.
  SS 41 е помпа от неръждаема стомана 1.4571 за корозионни и неутрални течности като: алум, боракс, оцет, фреон, деитаноламин, метилен хлорид, трихлорметан и др.
  HC 41 е помпа от хастелой за силно корозионни химикали като: бром, хлоросулфонична киселина, хлорна вода, солна киселина, флуороводородна киселина и др.