Материал:
Номинален диаметър:
Присъединяване:
Дебит:
Напор:
Тегло:
Дължина на потапяне:

Полипропилен PP
32 mm
G 1″ външна
до 60 l/min
до 5 mWC
2,5 kg
1000 mm / 1150 mm

Брошура на Български език