Варелните и контейнерни помпи Lutz са конструирани така, че да осигурят безопасност и икономия при прехвърляне на неутрални, агресивни или запалими течности от съдове с различна големина. Използват се за мобилно или стационарно изпомпване на течливи или леко вискозни флуиди.

  • Многостранно приложение
  • Разменяеми двигатели и помпени тръби
  • Практично ориентирани дебити и налягания
  • Изпитан дизайн
  • Модулна конструкция
  • Доказани висококачествени материали
  • Лесна експлоатация и ремонт

Помпени комплекти

Дали за киселини или основи, слаби или концентрирани, минерални масла, опасни флуиди или разтворители, Lutz предлага десет готови за употреба варелни помпени комплекта, комплектовани с идеално пасващи си компоненти. Това улеснява Вашата поръчка и Ви спестява ценно време.

√ Идеални за изпомпване и прехвърляне на течливи и леко вискозни течности от туби, варели и контейнери.

√ Помпата и аксесоарите са съобразени с изпомпваната течност.

√ Незабавно готови за употреба.

√ Не се изискват специални познания за избора на помпата и за употребата й.

 

За лаборатории

Помпата е подходяща за прехвърляне на течливи течности от туби, малки бидони и варели в лабораторния сектор. Малкият диаметър на помпената тръба позволява безопасно и лесно изпразване на съдове с тясно гърло. Усъвършенстваният регулатор на скоростта с вграден ключ за вкл./изкл. позволява контролирано и удобно запълване на малки и големи количества.

√ Идеални за лабораторния и изследователския сектор.

√ Мотор с вариатор на скоростта и удобна форма, позволяващ прехвърляне на течности в малки количества.

√ Вграден държач за закачане на пълначен пистолет и захранващия кабел.

√ Подобрена функция за пълно изпразване.

√ Помпена тръба без уплътнение и без нужда от гресиране.

 

За незапалими флуиди

Варелните и контейнерни помпи Lutz са професионалното решение при работа с агресивни и корозивни течности във варели, контейнери и други съдове. Идеални са за правилно боравене с киселини и основи, минерални масла, както и за неутрални флуиди.

√ Идеални за прехвърляне на киселини, основи и минерални масла.

√ Подходящи за течливи и леко вискозни течности в неексплозивни зони.

√ Няколко модела електрически и пневматични мотори.

√ Конструкции с и без механично уплътнение.

√ Две геометрии на работното колело за по-висок дебит или по-високо налягане.

√ Предлагат се от полипропилен PP, поливинилиден флуорид PVDF, алуминий Al, неръждаема стомана SS и Hastelloy-C.

 

За опасни флуиди

Безопасното оборудване е задължително в опасни зони. Взривозащитените модели на варелните помпи Lutz осигуряват оптимална защита при работа с леснозапалими, експлозивни материали и при работа във взривоопасна среда. Те са в съответствие с всички международни стандарти и постановления, включително и с директивите съгласно ATEX 94/9/EC (категории 1/2).

√ Идеални за прехвърляне на силно запалими, течливи или леко вискозни течности във взривоопасни среди.

√ Няколко модела взривозащитени електрически и пневматични мотори.

√ Конструкции с и без механично уплътнение.

√ Две геометрии на работното колело за по-висок дебит или по-високо налягане.

√ Предлагат се от неръждаема стомана SS и Hastelloy-C.

√ Моторът и помпената тръба са в съответствие с ATEX Директива 94/9/EC.

 

За AdBlue®

AdBlue® е водоподобен редуциращ разтвор, специално разработен за SCR-катализаторните системи, приложим за дизелови автомобили за редукция на тексичните азотни окиси в отработените газове.
AdBlue® се съхранява в отделен резервоар на камиона. Lutz-Pumpen е партньор и технологичен лидер при системите за пълнене на AdBlue®. Усъвършенстваната помпа осигурява постоянно запазване на качеството на ултра чистия редукционен разтвор.

√ Всички компоненти и материали са подходящи за работа с AdBlue®.

√ Не се използват нито лубриканти, нито механични уплътнения, които биха предизвикали замърсяване на AdBlue®.

√ Осигурено е пълно изпразване на варела.

√ Конструкцията без уплътнение позволява работа на сухо.

√ Помпите лесно се монтират и ползват.

 

За алтернативни горива

Поради увеличението на цените на нефтопродуктите, горивата от рапица добиват все по-голяма популярност с по-ниската си цена, в сравнение със старомодните горива. Броят на ползвателите в земеделските ферми и в спедиторските компании нараства постоянно. Това развитие поставя ново предизвикателство и пред помпената техника, и пред фирма Lutz-Pumpen. Lutz предлага различни помпени решения, които отговарят на специфичните изисквания за превърляне на растителните горива. Предлага се и разходомер за прецизно измерване на запълненото количество.

√ Идеални за помпане на рапични горива и масла, растителни масла и биодизел.

√ Бързо и контролирано запълване на превозното средство.

√ Материалите, адаптирани към работния флуид, осигуряват дълъг експлоатационен живот.

√ Като опция се предлага разходомер за прецизно измерване на запълненото количество течност.

 

За пълно изпразване

Помпите модел RE са подходяши за приложения, при които отровни, опасни и скъпи течности трябва да се източат напълно от варел или контейнер. От една страна флуидът се използва максимално, а от друга разходите за изхвърляне на остатъците драстично намаляват, тъй като остатъчното количество в контейнера е минимално.

√ Оптимизирано изпразване на варела, като остатъчното количество е около 0,1 литър.

√ Не се налага накланяне на съдовете за изпразване на остатъчното количество.

√ Максимална употреба на продукта поради намаляване почистването на варела и разходите за изхвърляне на остатъците.

√ Няма течове от накланяне на съда или при вадене на помпената тръба.

 

За разбъркване и помпане

Помпите модел MP комбинират помпа и миксер в едно изделие. Конструирани са специално за разбъркване и транспортиране на емулсии, дисперсии и суспензии, които имат склонност към разслояване.

√ Работните режими “само помпане” или “миксиране и помпане” се сменят без изваждане, а само чрез един лост.

√ Висок дебит на изпомпване и миксиране за осигуряване на най-добра хомогенизация и изпразване за кратко време.

√ Подходящи за 200 литрови варели с отвор отгоре или IBC-контейнери с отвор в капака.

 

За изпразване на контейнери

Безопасни, бързи, икономични: контейнерите помпи са се доказали в прехвърлянето на флуидите с малко износване, високи дебити и бързо изпразване. Контейнерната помпа B50 е конструирана така, че лесно да се монтира на контейнера. Тази помпа отговаря на всички критерии за оптимално изпразване на контейнер с вертикалната си конструкция за “сух” монтаж. Поради минималните рискове от теч се избягва нуждата от канал в пода.

Подходящи са за непрекъснат режим на работа, леки са, работят с ниски обороти и предлагат висока промишлена сигурност.

√ Специално конструирани за прехвърляне на химикали.

√ Безопасно изпразване на съда отгоре.

√ Висок дебит.

√ Ниска скорост на въртене.

√ Различни дълбочини на потапяне.

√ С помощта на адаптор помпата може да се присъедини към почти всички контейнери.

 

За вискозни флуиди

Вискозните и чувствителни към приплъзване флуиди изискват особено внимание – ексцентър-шнековите помпи от модели B70V и HD-E са най-добрите “партньори” в промишлените среди. Използват се още за изпомпване на неутрални, агресивни и лесно запалими течности, когато се изисква високо налягане. Имат висока износоустойчивост, здрави и безопасни, лесно се махат и почистват.

√ За силно вискозни и чувствителни към приплъзване течности.

√ Създават високо налягане.

√ Поток без пулсации.

√ Лесно обслужване.

√ Минимално износване при флуиди, съдържащи абразивни частици.

 

Аксесоари

За облекчаване работата с варелните и контейнерните помпи се предлага широк набор от аксесоари. Подходящи както за мобилни, така и за стационарни приложения, тези аксесоари превръщат помпата в перфектна запълваща система.

Предлагат се:

√ Пълначни пистолети и тръби.

√ Маркучи.

√ Херметични адаптори за варел.

√ Дънни филтри.

√ Монтажни фланци.